Diverse nieuwsberichten

Graag informeert het bestuur u over de enquête, het Open Hoorns Kampioenschap en de KNSB-competitie in 2020-2021. Over de NHSB-competitie is nog niets te melden.

Enquête
Een flink aantal (senior)leden heeft de recent toegestuurde enquête al ingevuld en ingezonden. Wie dat nog niet heeft gedaan nodig ik uit om dat alsnog te doen. Het bestuur wil graag weten welke keuze het meeste draagvlak heeft.

Aanmelding voor het Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap, tevens persoonlijk kampioenschap NHSB
Het Open Hoorns vindt plaats vanaf vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus in de nieuwe - fraai verbouwde - aula van Oscar Romero. In de loop van deze week wordt de inschrijving geopend. Kijk op  https://ohk.caissa-eenhoorn.nl/wordpress/aanmelding/ .

Bondscompetitie

Bericht van de heer Dharma Tjiam, de voorzitter van de KNSB

Afgelopen zaterdag is in de Bondsraad de opzet van de KNSB-competitie 2020-2021 besproken. De Bondsraad heeft nog een aantal zaken ter uitwerking meegegeven aan de KNSB. Daar gaan we eerst mee aan de slag.

De Bondsraad is er in grote meerderheid voorstander van om de KNSB-competitie 2020-2021 met de normale teamgrootte te laten spelen, d.w.z. tientallen in Meesterklasse en 1e klasse, achttallen in de overige klassen. Wel zijn er de nodige vragen en opmerkingen over de promotie/degradatieregeling. Het seizoen 2020-2021 wordt naar verwachting een apart seizoen, met substantiële kans dat door een oplaaiend coronavirus de sportcompetities verstoord zullen worden. Om die reden zal de KNSB nog eens naar de promotie/degradatieregeling kijken, en hoe er omgegaan moet worden met teams die een jaartje overslaan.

Verder zullen wij kijken naar verschuiving van de deadline voor de inschrijving, van 15 augustus naar een later moment. Dit om clubs meer tijd te geven zaken rond hun locatie te regelen en de interesse onder hun leden te polsen. Voor ons is het van belang om voldoende tijd te houden voor het maken van een indeling, rekening houdend met de wensen van de clubs. De eerste ronde van de KNSB-competitie is op 31 oktober.