Clubinformatie

Hieronder treft u de clubinformatie aan betreffende seizoen 2023-2024.

Speellocatie senioren/bond MFA de Kreek
Meetketting 1-3
1689 XD Zwaag                           Routebeschrijving
0229-845130
Speelavond interne comp. Dinsdag 20:00 uur
Speeldatum bondsteams Zaterdag 13:00 uur of dinsdag 20:00 uur.
Speellocatie jeugd Clubgebouw voetbalver.  De Blokkers
Gildenweg 23a
1695GD Blokker
Speelavond jeugd Vrijdagavond 19:00 uur - 21:00 uur
Contributie senioren €130,=
Contributie senior dubbelleden €80,=
Contributie jeugd €78,=
Rekeningnummer IBAN NL46RABO0102983836
Postadres vereniging De Streektuinen 123
1624 GP Hoorn NH

KvK-nummer

 

40624452

 

Bestuur bestuur@.....*
Voorzitter Robbert van Dijkhuizen - 06-41885535
voorzitter@......* - PR - representatie - leiding vergaderingen - toernooien - jeugdzaken
Secretaris
Ledenadministratie
Gerrit Roos
06-40529317
secretaris@.....* - agendering en notulering - correspondentie - schaakmateriaal - reglementen - archivering
Penningmeester Ardjan Langedijk
penningmeester@..... * - financiële zaken (met ondersteuning door Arend Stapel) - training - externe contacten
Algemeen bestuurslid
Jeugdzaken
Trainingen
Vacant
jeugd@..... * - jeugdzaken, trainingen en jeugdtoernooien
Algemeen bestuurslid
Automatisering
Sernin van de Krol
wedstrijdleider@.....* - competitiezaken NHSB en KNSB - wedstrijdleider - jubileum - toernooien - website (met ondersteuning door Martijn Monteban)
Interne competitie
Afmelding en informatie
Bij voorkeur via e-mail
Sernin van de Krol, 06-42235130
indeler@..... *
Hoofdscheidsrechter FA Sernin van de Krol
Assistent scheidsrechters Fred Avis, Gerard Groot, Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen
Jeugd
Coördinatie

Martijn de Wit 06-26756008

jeugd@....

Trainers Gilles Provoost, Ton van Dijk, Thomas van der Knaap, Aranka Verweij, Mason Brouwer, Kevin de Rooij, Nick Manshanden en Abel Romkes
Schoolschaken Schoolschaken WF
Teamleiders externe
KNSB team 1 Tom Balla - knsbteam1@.....*
KNSB team 2 Robbert van Dijkhuizen - knsbteam2@.....*
KNSB team 3 Martijn de Wit - knsbteam3@.....*
NHSB team 1 Nick Manshanden - nhsbteam1@.....*
NHSB team 2 Martijn de Wit - nhsbteam2@.....*
NHSB team 3 Martijn Quatfass - nhsbteam3@.....*
KNSB Beker Henk-Jan Visser
NHSB Beker Goud wedstrijdleider@.....*
NHSB Beker Zilver wedstrijdleider@.....*

 

Toernooien Oscar Romero Open Hoorns kampioenschap
Inschrijgeld €30,= (IM/GM vrij); jeugd tot 18 jaar: €25,=
Kascommissie Roy Kerkhoven en Rinus van de Krol
Jubileumcommissie Fred Avis, Co Buysman, Wout Druijf, Aad Laan
Rinus van de Krol
Webmaster Martijn Monteban
*Bij alle emailadressen @caissa-eenhoorn.nl toevoegen.