18e Week in De Kreek

Langzamerhand gaan afscheid nemen. In de 18e week in De Kreek staat alweer de laatste clubronde van het kalenderjaar 2014 op het programma.

Onze vereniging heeft een spannende zomer achter de rug. Kort na de millenniumwisseling werd een stijging van het aantal deelnemers aan de clubcompetitie in gang gezet. In het seizoen 2002-2003 telde de eindranglijst 65 namen, op het hoogtepunt in het voorjaar van 2008 waren dat er 87. Daarna is echter sprake van een dalende tendens. Achtereenvolgens 84, 82, 80 en 76 spelers deden hun zetten op de clubavonden van Caïssa. Onder de naam Caïssa-Eenhoorn ging de neergang door met 68 en 65 man in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014.

En dan was daar deze zomer de verhuizing van De Huesmolen naar De Kreek. Hoe zou die uitpakken? De multifunctionele accommodatie ligt buiten het centrum van Hoorn en de afstand naar de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder lijkt voor veel van onze schaakliefhebbers groot. Maar in de praktijk valt alles mee. Op de grens van 2014 en 2015 hebben we een clubcompetitie met 63 spelers en daar horen Errol Meijs en Tom Richters al niet meer bij. Verheugend is om een aantal nieuwe gezichten in de theaterzaal van De Kreek te zien. Marc Baank, Marcel Blokker, David Groen, Han Pansters en Tom Snoeij Kiewit zijn aanwinsten voor Caïssa-Eenhoorn, waar ook een flinke groep jeugdspelers in de seniorencompetitie in opmars is.

De verhuizing heeft in sportief opzicht goed uitgepakt en elke week is het aardig tot behoorlijk vol in de speelzaal en druk aan de bar. Bovendien begint regerend clubkampioen Ronald Ritsema op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar met een cursus voor beginners en schakers die hun niveau willen verbeteren. Aankondigingen hebben inmiddels in drie regionale weekbladen gestaan en op diverse plekken in de gemeente Hoorn zijn posters opgehangen. Mijn kleine bijdrage is te zien op het achterraam van mijn auto. Het portret van Robbert van Dijkhuizen met zonnebril (in de glazen is een gebreid schaakspel zichtbaar) moet nieuwsgierigheid uitlokken en de afgelopen dagen heb ik bij stoplichten wat langzamer opgetrokken om de chauffeur achter mij langer naar de poster te laten kijken. Want de cursus verdient gewoon een flinke belangstelling.

Van het mooiste moment tijdens de zeventiende ronde mogen alle clubgenoten genieten. Frans Bouwman (een halve eeuw lid) en Wim Prins (veertig jaar actief) spelen tegen elkaar en na pakweg een uurtje besluiten de twee om het in deze vredelievende dagen op remise te houden. Met zijn karakteristieke stem mompelt Wim nog iets over de partij, eindigend met: ,,We hebben het weer gehad.’’ Op veel gezichten verschijnt een lach.

Wat 2014 betreft, we hebben het inderdaad gehad. Nog één dinsdag met het snelschaakkampioenschap van Caïssa-Eenhoorn, de volgende clubronde staat na de jaarwisseling gepland.

Even na middernacht wordt aan de bar gezongen. Geen kerstliedjes, wel ‘Lang zal hij leven’. Bert Spil is jarig en wordt door Dirk Lont als eerste gefeliciteerd. ,,Mijn cadeautje heb je al gekregen’’, zegt Dirk die enkele uren eerder tegen Bert het onderspit heeft moeten delven.