Hero Bos overleden

Op 15 oktober 2015 is Hero Bos overleden. Hij werd in 1959 lid van Caïssa. Jarenlang een trouw en zeer aimabel lid. Opvallend was het grote aantal remisepartijen op latere leeftijd: hij was lastig te verslaan. Ik herinner me nog een gesprek aan de bar, aan het begin van de avond, bij het ophalen van " de kopjes koffie ". Hij verbaasde zich erover, dat hij nog steeds werd aangesproken met zijn beroep.. dominee Bos. Zo bleef hij genoemd worden, zelfs bij de schaakvereniging. "Spreken ze jou ook steeds met je beroep aan ? " zo vroeg hij me grinnikend.... Neen, dat was en is niet het geval, maar kennelijk blijf je ook na de AOW-ge-rechtigde leeftijd nog steeds iemand aanspreken en aankijken op zijn oude beroep...Zelfs bij een schaakvereniging, dat toch niets met de uitoefening van een beroep te maken heeft.. Die gewoonte is er nu niet meer... : iemand aanspreken met zijn beroep.. Opvallend is wel, dat iedereen nu opeens met de voornaam wordt aangesproken... Ook wanneer hij belde : Ja : " Met Hero Bos..."  Ik moet er toch aan wennen... De maatschappij verandert....

WIL101B-1