Schaakpuzzel voor de jeugd (46)

Door het coronavirus hebben de schaakverenigingen geen clubavonden meer. Niet voor de senioren en niet voor de jeugd. Maar dat betekent niet dat meisjes en jongens niet kunnen schaken. Speciaal voor de jeugd zal Caïssa-Eenhoorn de komende tijd elke dag (behalve zaterdag) een schaakpuzzel op de website plaatsen.

Zou het met elkaar te maken hebben? De redactie van het weekblad De Eerste Heemsteedsche Courant, het eerste nummer verscheen in 1924, kondigde op de voorpagina van de krant van vrijdag 5 juli 1929 het volgende aan: ,,Om aan veler verlangen te voldoen, openen wij in dit nummer een schaakrubriek (zie pag. 5).’’

Nog geen twee jaar later – op 25 september 1931 – kon men onder de kop ‘Oprichting Heemsteedsche Schaakclub’ lezen: ,,Op initiatief van enkele schaakliefhebbers vond gisteren een bijeenkomst plaats in café De Oude Beuk te Heemstede, ten einde ook hier ter plaatse een schaakvereeniging op te richten. Gezien de blijken van belangstelling werd besloten tot vorming van de Heemsteedsche Schaakclub, terwijl als clubavond werd vastgesteld Dinsdags van 8-12 uur; als clublokaal is gekozen een der zalen van café De Oude Beuk, Heerenweg hoek Zandvoortschelaan, waar belangstellenden in de schaaksport steeds welkom zullen zijn.’’

In de eerste jaren van zijn bestaan was de Heemsteedsche Schaakclub behoorlijk actief. Zo kon het op 31 oktober 1933 al een hoogtepunt noteren met de komst van Aleksandr Aljechin die in café Boekenrode simultaan gaf aan veertig opponenten. De wereldkampioen won 35 partijen en deelde vijfmaal het punt.

Heemstede had in die tijd het Algemeen Comité tot het Verleenen van Ontwikkeling en Ontspanning aan Werkloozen. Vijftien Heemstedenaren zonder werk bezochten op 6 februari 1934 hetzelfde café voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen leden van de Heemsteedsche Schaakclub. Er kwamen meer van dergelijke ontmoetingen. Anderhalve maand later hield het comité een cursus huisvlijt. Zes werkstukken werden beschikbaar gesteld voor het schaken. Aan het einde van dat jaar wilden de werklozen een eigen schaakclub oprichten. Ze zochten steun bij de rooms-katholieke damclub Sint Bavo dat om die reden de RK dam- en schaakclub Sint Bavo werd.

En in september 1936 kwam kersvers wereldkampioen Max Euwe langs bij de zijn eerste lustrum vierende Heemsteedsche Schaakclub. Hij besprak met behulp van een demonstratiebord de belangrijkste partijen van het befaamde toernooi in Nottingham en op die manier was dat een primeur in Nederland.

In die periode meldden diverse uitslagen de naam Brandon. Ik ben in de clubberichten A. Brandon, D. Brandon en W. Brandon tegengekomen, maar geen F. Brandon. F. Brandon – op 10 april 1931 Freddie genoemd – loste vrijwel wekelijks de probleemstellingen in De Eerste Heemsteedsche Courant op. In het blad van 24 oktober 1930 stond een compositie van hem, schaakpuzzel 46. Wit aan zet geeft mat in twee.

 

De oplossing van vrijdag: 1. Td5. Na ... Kxd5 speelt wit 2. Db7#. Op 1. … Lxd5 komt 2. Dc2# en op 1. … Txc8 2. Pxf6#. Een pionzet van zwart wordt gevolgd door 2. Dxe6#.

1 thought on “Schaakpuzzel voor de jeugd (46)

Reacties zijn gesloten.