Schaakpuzzel voor de jeugd (48)

Door het coronavirus hebben de schaakverenigingen geen clubavonden meer. Niet voor de senioren en niet voor de jeugd. Maar dat betekent niet dat meisjes en jongens niet kunnen schaken. Speciaal voor de jeugd zal Caïssa-Eenhoorn de komende tijd elke dag (behalve zaterdag) een schaakpuzzel op de website plaatsen.

Het ten noorden van Haarlem gelegen Schoten werd op 1 mei 1927 als gemeente opgeheven, nadat het 129 jaar zelfstandig was geweest en per die datum deel uitmaakte van Haarlem. Aan de westkant van de provinciehoofdstad ligt Bloemendaal dat wel nog steeds een zelfstandige gemeente is en zelfs een van de welvarendste van Nederland.

De afstand tussen Schoten en Bloemendaal is enkele kilometers. Wat het schaken betreft komen ze samen in de persoon van H.W. van Dort die in Schoten woonde en kort na de oprichting van de Bloemendaalsche Schaakclub voorzitter werd.Van Dort speelde overigens ook bij het Haarlemsch Schaakgenootschap, waar hij eveneens in het bestuur zat.

Hij was een groot schaakliefhebber. Toen Richard Réti (een internationaal topspeler) op woensdagavond 6 augustus 1919 naar Haarlem kwam voor een simultaanwedstrijd blindschaken tegen 24 tegenstanders, was H. van Dort een van de deelnemers. De prestatie van de schaaktopper – net verhuisd van Oostenrijk-Hongarije naar Tsjechoslowakije – was een wereldrecord. Hij won twaalf partijen, speelde negen keer remise en verloor slechts driemaal. Van Dort snoepte hem een halfje af.

Het Bloemendaalsch Weekblad ging in 1909 van start met een schaakrubriek, maar dat bleek in eerste instantie geen succes. Een tweede poging volgde in 1923. Uit het blad van zaterdag 5 mei, onder de kop ‘Bericht aan onze lezers’: ,,Wij hebben de vraag overwogen of, naast de bestaande damrubriek, ook een wekelijksche schaakrubriek in dit blad levensvatbaarheid zou bezitten. Alvorens echter tot definitieve invoering van een schaakrubriek over te gaan, welke alles zou geven wat voor onze schaakspelende lezers van belang kan zijn, zouden wij gaarne willen weten of zulks op prijs zou worden gesteld. Zoo ja, dan zouden wij voortaan de gebruikelijke diagrammen afdrukken voor problemen, enz., terwijl wij thans alleen met den ‘stand der stukken’ volstaan. Ook zijn wij voornemens alsdan partijen op te nemen, derhalve niet uitsluitend een probleem, zooals nu het geval is. Wij verzoeken mitsdien allen, die de opening van een schaakrubriek toejuichen, daarvan schriftelijk te doen blijken aan den schaakredacteur van Bloemendaalsch Weekblad, de Genestetweg 23, Bloemendaal.’’

Een week later kon men lezen: ,,Dat de opening van deze rubriek op prijs gesteld wordt, blijkt o.m. reeds hieruit, dat de heer H. W. v. Dort, uit Schoten, voorzitter van de Bloemendaalsche Schaakclub, ons nu reeds een door hem gecomponeerd probleem voor deze rubriek afstond. Wij danken den geachten inzender voor zijn vriendelijke medewerking.’’

Schaakpuzzel 48 is de bewuste compositie. Wit geeft mat in twee.

 

De oplossing van gisteren is 1. Lc4 (dreigt Dd3#). Na … Kxc4 komt 2. Tb4#, na … Txc4 2. Dd1# en na … Lxc4 2. De4#. Wit speelt na … Le4 2. Dxe4# en na … Pb2 2. Dxc3#, terwijl op … Txb5 2. Pxb5# volgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *