SENIORENCOMPETITIES STOPGEZET!

Vandaag ontvangen alle leden van Caïssa-Eenhoorn een bericht van het bestuur over tijdelijke stopzetting van seniorencompetities. Het is de bedoeling dat het jeugschaken op de vrijdagavond WEL doorgaat.

Beste leden van SV Caissa-Eenhoorn,
De verscherpte coronaregels hebben ook gevolgen voor het schaakleven. We hebben te maken met de algemene norm om sociale contacten tot een absoluut minimum te beperken. De KNSB heeft ons vandaag gemeld dat tijdens de partijen steeds 1,5 meter afstand bewaard moet worden. In De Kreek is het café gesloten. We moeten dan zelf door het personeel van De Kreek klaargezette koffie, thee of frisdrank (alcoholgebruik is streng verboden!) uitschenken en afrekenen, waarbij het dan ook nog de vraag is of wij dan een sportkantine exploiteren, wat al weer verboden is. Als er wel besmetting plaats vindt zijn wij als bestuur aansprakelijk als de regels overtreden zijn.
Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur - in een ingelaste online vergadering - unaniem helaas moeten besluiten  dat (vooralsnog) de komende vier dinsdagen de interne (senioren) competitie stilgelegd wordt. Overigens heeft de KNSB  besloten dat ook de bonds- en bekercompetities vier weken opgeschort worden. Zie ook: https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Wat het jeugdschaak betreft: vooralsnog willen we het jeugdschaken op de vrijdagavond in het clubgebouw van de Blokkers laten doorgaan. Omdat er deze week wegens vakantie geen jeugdschaak is kunnen we in de komende dagen bekijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Via email en/of Whats App krijgen de jeugdspelers in de komende weken nadere informatie.
Het bestuur zal in de komende dagen nagaan welke online-activiteiten als alternatief voor het bordschaken mogelijk zijn. Via email en website   houden we u/jullie op de hoogte.
Reacties en suggesties ontvangen we graag via info@caissa-eenhoorn.nl
We hopen met u/jullie op betere tijden en we hopen u/jullie binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
Ger Roos (secretaris)