Herinnering: Algemene ledenvergadering 26 augustus

Aankomende dinsdag start het seizoen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is om 20.00 uur in MFA de Kreek (Meetketting 1-3, Zwaag)

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn, eventuele afmeldingen kunnen worden gemeld bij de secretaris.
De agenda en begeleidende stukken (in de agenda aangegeven met een *) zijn vandaag naar de leden toegestuurd via de e-mail. Mocht u deze niet ontvangen hebben, kunt u tevens contact opnemen: secretaris @ caissa-eenhoorn.nl.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Notulen ledenvergadering
a) 27 augustus 2013*
b) 8 april 2014*
4. Jaarverslag 2013-2014*
5. Verslag Kascommissie (Sernin v.d. Krol en Gerrit Roos)
6. Financieel verslag 2013-2014*
7. Begroting 2014-2015 inclusief contributievoorstel*
8. Benoeming kascommissie
9. Jeugd (inclusief jeugdjaarverslag)*
10. Verslag Materiaalcommissie
11. Bestuursverkiezing
- Johan Paul Hendriks is aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar
- Sander Bischoff is aftredend als secretaris en hiervoor niet herkiesbaar.
Sernin v.d. Krol is kandidaat om hem hiervoor op te volgen.
- Bas Dudink is verhuisd naar IJhorst en treedt af als algemeen bestuurslid.
Robbert van Dijkhuizen is kandidaat om de ontstane vacature (2 jaar) op te vullen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 25 augustus melden bij de secretaris
12. Trainingen
13. Externe competitie
14. Interne competitie*
14.1 Speellocatie de Kreek
14.2 Technische aanpassing reglement (G4/G5)
14.3 Afmelden interne competitie*
14.4 “Vals spelen”
14.5 Doorgeven resultaten interne (KNSB-rating)
14.6 Bekercompetitie*
14.7 Rapidcompetitie*
14.8 Schoonheidsprijs
14.9 Evaluatie wijzigingen reglement vorig jaar
14.10 Prijsuitreiking
15. Rondvraag
16. Sluiting