Een nieuwe voorzitter

Na ampel beraad heb ik besloten mijn voorzitterschap van Caïssa-Eenhoorn op korte termijn neer te leggen. Na dertig jaar wordt het toch wel eens tijd de hamer aan een ander over te dragen.

We gaan op zoek naar een andere voorzitter.

Leden van Caïssa-Eenhoorn : u wordt van harte uitgenodigd op deze functie te solliciteren, zodat mogelijk al op de aanstaande ledenvergadering van 29 augustus a.s. ( let op de andere locatie : Chez Dick ) de benoeming van een ander kan plaats vinden.

met vriendelijke groet

Fred Avis